Start Kapituła Stopni Harcerskich

Kapituła Stopni Harcerskich

Skład Kapituły Stopni Harcerskich

  • phm. Adam Madej HR – Przewodniczący
  • hm. Małgorzata Janczur HR
  • hm. Magdalena Łuszcz HR
  • hm. Jacek Nawrocki HR
  • phm. Anna Ciężarek HR
  • phm. Ewa Kuźniarowska HR
  • phm. Aleksandra Tarczydło HO
  • pwd. Maciej Bielski HO

Terminy spotkań (ŚRODA):

2019: 24.09, 8.10, 12.11, 11.12,

2020: 8.01, 12.02, 11.03, 8.04, 6.05, 10.06.

Zgłoszenia na Kapitułę należy wysyłać na tydzień przed spotkaniem.

Dokładne godziny przyjmowania poszczególnych probantów zostaną im przekazane w formie maila, min. 3 dni przed posiedzeniem Kapituły.

Miejsce spotkań: lokal hufca.

Adres mailowy: ksh.nowahuta@zhp.net.pl

Wszystkie dokumenty są też dostępne w e-Biurze Hufca

Zasady dzialania KSH  – zaktualizowane w 2019 (wersja do wydruku).

Wytyczne do rozpisywania prob na stopień HO – zaktualizowane w 2019 (wersja do wydruku).

Stopnie harcerskie (uchwała RN ZHP)