Start Rada Hufca

Rada Hufca

Przy Komendzie Hufca funkcjonuje Rada Hufca, reprezentująca zdanie środowisk.

W skład Rady Hufca wchodzą (powołani rozkazem Komendanta Hufca):
1) Komendant Hufca i członkowie Komendy
2) Komendanci szczepów.

W spotkaniach Rady Hufca mogą ponadto uczestniczyć:
1) Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej
2) Przedstawiciele stałych zespołów Hufca
3) Członkowie komend szczepów
4) Goście zaproszeni przez Komendanta Hufca

Terminy spotkań: 16.10, 20.11, 18.12, 15.01, 19.02, 13-15.03, 15.04, 13.05, 21.06

Obecny skład Rady:

 • hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor – Komendantka Hufca
 • phm. Ewa Sobolewska – z-ca Komendantki Hufca, Komendantka Szczepu „Halny”
 • phm. Aleksandra Tarczydło – Skarbnik Hufca
 • phm. Wiktoria Hernik – członkini Komendy Hufca
 • pwd. Mateusz Wróblewski – członek Komendy Hufca
 • pwd. Julia Gosławska – Komendantka Szczepu „Bartoszowcy”
 • pwd. Adam Wiśniak – Komendant Szczepu „Czerwonych Maków”
 • pwd. Anna Leks – Komendantka Szczepu „Kolorowy”
 • phm. Mateusz Król – Komendant Szczepu „Orogen”
 • phm. Aleksandra Wilk – Komendantka Szczepu „Tęczowy”
 • phm. Aneta Jędrszczyk – Komendantka Szczepu „Unia”